Menu
Home
Over ons
Onze principes
Werkzaamheden
Onze werkwijze
Projecten
Werken bij
Contact
Contact
010 760 3100
info@detalis.nl
Rivium 4e straat 1
2909 LJ Capelle aan den IJssel
Volg ons
Onze werkwijze

Ons bouwproces is uitgestippeld in een helder stappenplan.

Dat is wel zo duidelijk voor u en ons.


Eerst het denkwerk.
dan het bouwwerk
INVENTARISATIE WOON- OF WERKWENSEN
Wat zijn uw wensen en verwachtingen, wat is uw leef- of werksituatie?
ONTWERPEN DOORGRONDEN
Voldoen de architectonische en installatietechnische ontwerpen aan de uitkomsten van stap 1? Waar liggen kansen voor slimmere keuzes?
ONTWERP-OPTIMALISATIE EN RISICOANALYSE
Vanuit uw wensen en eisen worden ontwerpen aangepast, risicoanalyses gemaakt inclusief maatregelen en materiaalkeuzes geoptimaliseerd.
TEAM SAMENSTELLEN
We werken met vaste partners en voegen alleen die specialisten toe die meerwaarde bieden.
BEGROTING
Ontwerp en afspraken worden omgezet naar een gedetailleerde begroting die we persoonlijk toelichten.
PLANVORMING
Opstellen planning van werkzaamheden, omgevingsplan, veiligheidsplan, kwaliteitsplan, duurzaamheidsplan en verantwoording regel- en wetgeving.
TEAM KICK-OFF
Voorstellen team aan opdrachtgever, bespreking van aanpak, planning en samenwerking.
START BOUW
Als iedereen geïnformeerd is en weet wat hij moet doen kan de bouw starten.
WEKELIJKS BOUWOVERLEG
Bespreken van de voortgang, risico’s, kosten, uitdagingen en oplossingen. Opdrachtgever is altijd welkom.
EERSTE OPLEVERING
Controle door opdrachtgever van het bouwwerk en installaties. Inclusief opstellen nazorg.
UITVOEREN NAZORG
De gedetailleerde nazorglijst wordt afgewerkt.
OPLEVERING
Het begin van gelukkig leven, wonen en werken in een comfortabel en gezond gebouw.
© 2023 Detalis | Oog voor detail
Algemene voorwaarden | Privacy policy | Disclaimer