Menu
Home
Over ons
Onze principes
Werkzaamheden
Onze werkwijze
Projecten
Werken bij
Contact
Contact
010 760 3100
info@detalis.nl
Rivium 4e straat 1
2909 LJ Capelle aan den IJssel
Volg ons
Disclaimer

Detalis is verantwoordelijk voor de inhoud van www.detalis.nl en doet er alles aan om de website actueel en correct te houden. Mocht u toch informatie treffen die niet correct is of heeft u suggesties of opmerkingen, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. Onder ‘contact’ ziet u hoe en op welke manieren (digitaal, telefonisch, schriftelijk, persoonlijk) u ons kunt bereiken.


E-mail

E-mail bericht is slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet- of regelgeving of overeenkomst. Indien een ander dan geadresseerde dit e-mail bericht ontvangt of anderszins in handen krijgt is hij niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldigen daarvan. Hij wordt verzocht onmiddellijk Detalis telefonisch of per e-mail op de hoogte te stellen en het e-mail bericht te vernietigen. Detalis. staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Dit e-mail bericht brengt geen enkele contractuele gebondenheid voor Detalis tot stand.

© 2023 Detalis | Oog voor detail
Algemene voorwaarden | Privacy policy | Disclaimer